Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.merlinandkate.sk

Katarína Michalová – Merlin & Kate – chovateľské potreby, semináre pre chovateľov, handmade, akcie …, Jedlíkova 3429/10, 010 15 Žilina, IČO: 47511753 zap. v OÚ ZA, číslo živnostenského registra: 580-53006 (ďalej len podnikateľ), podniká v oblasti: kúpy tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; výroba bižutérie a suvenírov; výroba hračiek, v súlade s právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného Zákonníka a zákone o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP je podrobnejšia úprava vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcimi v rámci vzájomných obchodných vzťahov. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Katarína Michalová – Merlin & Kate – chovateľské potreby, semináre pre chovateľov, handmade, akcie …

Sídlo: Jedlíkova 3429/10, 010 15 Žilina

Internetový obchod: www.merlinandkate.sk

IČO: 47511753

DIČ: 1083626995

e-mail: merlinandkate@gmail.com

telefón: +421905 914 629

Adresa kamennej predajne (zároveň aj adresa na vrátenie tovaru v prípade reklamácie):

Jedlíkova 3429/10, 010 15 Žilina

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK45 0900 0000 0051 7205 9757
BIC SWIFT KÓD: GIBASKBX

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68 

fax č.: 041/763 21 39

Obchodné a aj Reklamačné podmienky v znení v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Čl. 1 Základné ustanovenia

 1. Predávajúcim je: Katarína Michalová – Merlin & Kate – chovateľské potreby, semináre pre chovateľov, handmade, akcie…, adresa Jedlíkova 3429/10, Žilina, 010 15, ktorá je zapísaná v OÚ ZA, číslo živnostenského registra: 580-53006, IČO: 47511753 , DIČ: 1083626995,  tel. +421905 914 629, e-mail: merlinandkate@gmail.com, internetový obchod: www.merlinandkate.sk (ďalej len predávajúci).
 2. Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúci je fyzická osoba, ktorá uzatvorí s predávajúcim zmluvu (objednávku) podľa týchto VOP v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Obchodné podmienky, ktorých súčasťou je sú aj Reklamačné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 6. Objednávka je dohoda o predmete a cene uzatvorená v súlade s VOP a zákonom.
 7. Internetový portál je softvérová aplikácia umiestnená na stránkach predávajúceho www.merlinandkate.sk, prostredníctvom ktorej si kupujúci môže objednať tovar.

Čl. 2 Objednávka a plnenie

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho – platné pre krmivá pre zvieratá a ostatné chovateľské potreby

 1. b) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho alebo emailovej komunikácie s predávajúcim – platné pre handmade výrobky ako výroba na základe požiadaviek kupujúceho (email pre objednávanie: merlinandkate@gmail.com)

– prostredníctvom ktorých zaslal kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

Čl. 3 Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

Čl. 4 Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe objednávky spolu s platobnými údajmi. Predávajúci vystaví po prijatí platby kupujúcemu faktúru/pokladničný doklad, ktorý:

– odovzdá spolu s tovarom pri osobnom odbere objednávky

– zašle spolu s tovarom 

Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. a) bankovým prevodom zo svojho účtu,
 2. b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
  2 Platba je možná iba v mene: EUR.
  4.3 Daňový doklad (faktúru/pokladničný doklad) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

Čl. 5 Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. 

5.2. Dodacia lehota na tovar z handmade sekcie v ponuke predávajúceho bude oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky emailom alebo telefonicky na základe zákazníkových požiadaviek a dostupnosti výrobného materiálu. Maximálna doba dodania pre handmade tovar je 30dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


Čl 6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: 

 1. a) kuriérskou službou – 123 kuriér,
 2. b) osobným odberom v kamennej predajni Merlin & Kate na adrese: Jedlíkova 3429/10, 010 15 Žilina – Hájik
  2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  6.3 V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou je tovar primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade osobného odberu sa odovzdáva nezabalený do krabíc či tašiek, nakoľko kamenná predajňa Merlin & Kate má bezobalovú službu.
  6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru/pokladničný doklad (daňový doklad) – ktoré zároveň slúžia ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
  6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby prevzatia tovaru.
  6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
  6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

Čl. 7 Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Formulár na odstúpenie od vybavenej objednávky je možné stiahnuť tu.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť: 

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou – vyplneným formulárom Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku,
  b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
  Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Čl. 8 Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi na základe Reklamačného poriadku, záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra/pokladničný doklad). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry/pokladničného dokladu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady s reklamačným protokolom.

Čl. 9 Nadobudnutie vlastníctva a náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po zaplatení kúpnej ceny.

9.2 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklad a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

9.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Čl. 10 Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 
 • Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 
 1. Právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami.
 2. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný email.
 3. Právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne.
 4. Právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.
 6. Právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona.
 7. Právo na prenosnosť osobných údajov.
 8. Právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 • Tieto stránky zaznamenávajú Vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr.: YouTube, Google a podobne.
 • Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom prehliadači. 
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Čl. 11 Záverečné informácie

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

11.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle kamennej predajne Merlin & Kate k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

11.5 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj ,Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

11.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa 31.03.2021

Kontakt
Petzvalova 3380/75, 010 15 Žilina - Hájik
Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 9:00 – 18:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Sobota a Nedeľa: Zatvorené