bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Vyrovnané správanieAdaptil náplň 48 ml

20,99 

Popis

Adaptil náplň 48 ml

Cena: 20,99€

Výrobca: Ceva

 

U cicavcov, všetky dojčiace samice vylučujú látky nazývajúce sa „upokojujúce feromóny”, ktorých funkciou je upokojiť potomkov. Psie „upokojujúce feromóny” sú sekretované tukovými žľazami intramamárneho sulkusu laktujúcich súk. Tieto feromóny ukľudňujú šteňatá, najmä v neznámom prostredí a pri stretávaní sa s novými podnetmi. Výskum potvrdil, že táto upokojujúca vlastnosť týchto feromónov pretrváva až do dospelosti. ADAPTIL(Dog Appeasing Pheromone), pochádza z veterinárneho výskumu, ktorý reprodukuje všetky vlastnosti prirodzeného upokojujúceho feromónu súk.

ZLOŽENIE:

Syntetický psí „appeasing” feromón ……2%

Excipient qs………….100 g

INDIKÁCIE:

ADAPTIL pomáha zastaviť alebo zmierniť strach a obavy u šteniat a dospelých psov prejavujúce sa týmito príznakmi:

• Deštrukcie

• Hlasové prejavy

• Znečisťovanie bytu

• Nadmerné olizovanie sa (najmä slabín a labiek)

ADAPTIL prináša pocit istoty a bezpečie psom v prostredí, v ktorom sa necítia bezpečne ako napr.:

• Ohňostroje

• Cudzí ľudia, návšteva

• Návšteva veterinárneho lekára

• Nové a nepredvídané udalosti

ADAPTIL pomáha psovi udomácniť sa v novom prostredí:

• Odstav šteniat, nový majiteľ

• Presťahovanie sa

NÁVOD NA POUŽITIE:

1.  Odstráňte vrchnák z fľaštičky

2.  Našrubujte difúzer na fľaštičku a jemne dotiahnite.

3. Vložte difuzér do elektrickej zásuvky tak, že knôt bude otočený  smerom hore.

ADAPTIL náplň môže byť použitá len s ADAPTIL difúzerom!

ADAPTIL difuzér je vhodný len do interiérov.

Umiestnite ADAPTIL v miestnosti v ktorej sa pes najviac zdržuje počas dňa alebo kde sa nevhodné správanie najviac objavuje. Jeden difuzér postačí na 50-70 m2. V prípade, že je plocha väčšia, umiestnite ďalší difuzér do druhej miestnosti. Jedna fľaštička vydrží približne 4 týždne, pokiaľ je produkt stále zapnutý v zásuvke. Žiadaný efekt sa nedostaví v prípade, že difuzér je zapínaný do zásuvky lenpríležitostne. Fľaštička sa nikdy nevyprázdni úplne, vždy ostáva nejaká tekutina naspodku, preto odporúčame vymeniť difuzér po 4 alebo najneskôr po 6 týždňoch.Dĺžka používania ADAPTILu je individuálna, preto sa, prosím, poraďte so svojím veterinárom.

BALENIE:

Kompletné balenie:1 difuzér + 1 fľaštička s náplňou(48ml)

Náplň: 1 fľaštička (48ml)

UPOZORNENIE:

ADAPTIL  difuzér je špeciálne vyrobený pre tento produkt. Elektrický difuzér môže byť použitý len s ADAPTIL  náplňou. Vlastnosti tohto produktu nie sú garantované, ak sa používa inak, než je uvedenév návode a nie je možné ho používať bez difuzéra. Je potrebné vymeniť ADAPTILdifuzér po 6mesiacoch kontinuálneho používania alebo po použití 6 náplní (vrátane originálneho). Uchovávať mimo dosah detí. Nezakrývať, neumiestňovať pod nábytok alebo za dvere. Vnútorný povrch zariadenia dosahuje vysokú teplotu, aby sa zabezpečilo vyparovanie účinnej látky- nedotýkať sa zariadenia počas a hneď po použití. Skontrolujte hlavné napätie, či je rovnaké ako je odporúčané na zariadení. Nedotýkať sa prístroja kovovými predmetmi ani mokrými rukami, keď je v zásuvke. Umyte si ruky s mydlom a vodou po použití. V prípade kontaktu s pokožkou si dôkladne umyte ruky s mydlom a vodou. V prípade požitia produktu, vyhľadajte okamžite lekára a ukážte mu obal. V prípade kontaktu s očami, okamžite ich umyte vodou a vyhľadajte očného lekára. V prípade, že fľaštička je prázdna, odpojte difuzér. Výmena náplne musí byť vždy uskutočnená, keď je prístroj odpojený zo zásuvky. Nepoužívajte prázdnu fľaštičku na iné účely. Neznečisťujte prostredie prázdnymi fľaštičkami. ADAPTILnie je veterinárnym liečivom. V prípade príznakov choroby, kontaktujte svojho veterinárneho lekára.

USKLADNENIE:

Skladujte v originálnom balení, vo vertikálnej polohe na suchom, chladnom, bezprašnom mieste,chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte oddelene od potravín a nápojov určených pre konzumáciu ľudí a zvierat. Použite do dátumu uvedeného na obale. Uschovajte toto balenie pre budúcu potrebu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE::

Feromóny sú druhovo špecifické, takže ADAPTILnemá žiadny efekt na ľudí a iné druhy zvierat. ADAPTILobsahuje minerálny olej parafínového typu, ktorý je zvyčajne používaný v osviežovačoch a takýchto difuzéroch. V prípade, že ste citlivý alebo ste mali v minulosti problém pri používaní difuzérov, odporúča sa používať difuzér po prekonzultovaní s lekárom. Prípojka vyhovuje štandardu.

 

Kontakt
Jedlíkova 10, 010 15 Žilina-Hájik
Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 9:00 – 18:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Sobota a Nedeľa: Zatvorené